Как гъвкавостта на пазара за труда може да намали безработицата

По данни за увеличаване броя на заетите места през 2014 г. става ясно, че до някъде очакванията отговарят на предположенията за пазара на труда. Въпреки бавния ръст на развитие на икономиката цифрите сочат 400 хил. нови работни места.

Сред водещите притеснения и опасения се нарежда ефекта над възстановяването на трудовия пазар. В това число роля има и прекалено ниската активност на младежите в първата половина на 2014 г.

У нас ситуацията е не по-различна. По мнение на специалистите, младежите не само не работят, но и не търсят работа.

От статистически проучвания става видно и, че за първото тримесечие на настоящата година коефициентът на активността на лицата във възрастова граница 15 и 24 години се понижава. Това представя спад на броя на младежи, които търсят работа.

Освен това впечатление прави и спадът на икономическа активност сред младежите на годишна база за изминалата 2013 г., като отново по мнението на запознатите спада в настоящата е още по-осезаем. Според последните, много млади хора не са търсили работа, след като са останали без такава или по някаква причина са загубили последната си такава. Спада се отчита, както сред безработните, така и сред заетите лица.

Според мнението на запознатите и от направени изследвания след увеличаване на минималната заплата се очаква и утежняване на законови изисквания за организиране на стажантски програми и задълбочаване на обстоятелствата в по-бедните части на страната.

Всичко това наложи и големи надежди в програми по заетост по рамките на европейската програма, каквато е „Младежка гаранция”. Според тях се очаква да се противодейства на процесите на безработицата у нас.

По данни за активност у нас и главно сред младежите, става видно и, че адаптацията на младите на пазара на труда се задълбочават. В този случай програмите по временна заетост и тези с платени стажове са една част от изходите, с които се търсят разумни решения. В основата на всичко е заложено недостатъците на законодателството за труда и образователната система.

Специалистите смятат още, че ако европейските програми бъдат спрени, безработицата ще се разрасне, а заетостта неминуемо чезне. Всичко това обяснява „борбата“ с младежката безработица на пазара за труд, която години наред „тормози“ и нашата страна.