Европейски проблеми – безработицата и липса на работна ръка

В изминалите няколко години Европа става свидетел на парадокса – безработица, която нараства и липса на работна ръка. Според специалистите това се крие в липсата на добре квалифицирани кадри, ниска образователна система и стажове. Тук не се касае единствено за професии със специфични квалификации, модерни технологии, каквито са „зелената“ икономика и информираността.

По проведени статистики става видно, че не само безработицата се разраства, но и намирането на нужните специалисти. Някои европейски страни дори са изправени пред дилемата да вмъкнат специалисти от вън. Това налага създаването на програма „Синя карта“, подобна на американската форма „Зелена карта“. Нейната цел е да привлече хора, които са високообразовани наред с техните семейства.

Европейската програма „Синя карта“ съществува от вече две години, но все още не се усеща нейната ефективност. Наред с желанието за живот и работа в страни от ЕС, кандидатите трябва да имат договори за наемане на работа.

От значение за програмата са и вътрешните ресурси, които са модернизирани, чрез мрежата EURES. По този начин се подобрява мобилността за работещите на европейски пазар на труда.

Мрежата EURES допринася за намаляване на безработицата, намирането на работа, предлагайки реформи в различни сектори и професии, до които не достигат квалифицирани работници, по младежки програми. Всичко това цели и да се намали сложността до достигане и намиране на подходящи кадри, с цел всичко да се извършва по-ефективно и облекчено.

Каква е ситуацията в България – по данни от статистиките става ясно, че пазара на труда е заситен с кадри висшисти по „Публична администрация“ и „Право“, а страната не се нуждае от така голям брой. Не са малко и онези фирми, в които наличните специалисти са в напреднала възраст и пред пенсиониране, а това крие голям риск само след няколко години, когато истински осезаемо ще се усети кризата.

С мерите по мрежата EURES се цели още и спиране на „изтичането на мозъци“ извън пределите на страната ни.