Как гъвкавостта на пазара за труда може да намали безработицата

По данни за увеличаване броя на заетите места през 2014 г. става ясно, че до някъде очакванията отговарят на предположенията за пазара на труда. Въпреки бавния ръст на развитие на икономиката цифрите сочат 400 хил. нови работни места.

Сред водещите притеснения и опасения се нарежда ефекта над възстановяването на трудовия пазар. В това число роля има и прекалено ниската активност на младежите в първата половина на 2014 г.

У нас ситуацията е не по-различна. По мнение на специалистите, младежите не само не работят, но и не търсят работа.

От статистически проучвания става видно и, че за първото тримесечие на настоящата година коефициентът на активността на лицата във възрастова граница 15 и 24 години се понижава. Това представя спад на броя на младежи, които търсят работа.
Продължете да четете Как гъвкавостта на пазара за труда може да намали безработицата

Европейски проблеми – безработицата и липса на работна ръка

В изминалите няколко години Европа става свидетел на парадокса – безработица, която нараства и липса на работна ръка. Според специалистите това се крие в липсата на добре квалифицирани кадри, ниска образователна система и стажове. Тук не се касае единствено за професии със специфични квалификации, модерни технологии, каквито са „зелената“ икономика и информираността.

По проведени статистики става видно, че не само безработицата се разраства, но и намирането на нужните специалисти. Някои европейски страни дори са изправени пред дилемата да вмъкнат специалисти от вън. Това налага създаването на програма „Синя карта“, подобна на американската форма „Зелена карта“. Нейната цел е да привлече хора, които са високообразовани наред с техните семейства.
Продължете да четете Европейски проблеми – безработицата и липса на работна ръка

Портал гласът на гражданите в чужбина, безработицата, тр.пазара на труда и работни места в ЕС.